OBITELJ

Mladen Kefelja

„Slikarstvo vrbovečkog slikara Mladena Kefelje pruža nam priliku da se upozbamo s nekim novim pojavama i tendencijama unutar suvremene naivne umjetnosti…

… Već na prvi pogled uočavamo autorovu raznolikost, s jedne strane sklonost prema priči i izražavanju u tematskim ciklusima, s druge pak strane, postupno napuštanje priče, sažimanje i koncentriranje na detalj. U samom početku njegovo slikarstvo pokazuje jednu imaginarnu crtu koja nije tipična za veristički i deskriptivni realizam naivnog slikarstva. Mogli bismo u tom smislu govoriti i o specifičnim chagalovskim elementima unutar njegovih kompozicija, koji u njegove slike uvode logiku sna i iracionalnosti, dajući im izgled fantastičnih i neobjašnjivih pojava…

… Kefeljine ptice isto tako više na nalazimo u letu. One zure u nas poput nijemih svjedoka, s ljudskim izrazom lica i očima što govore o nekim stvarima i vremenima koja više nisu ista kao prije.“

Boris Toman u predgovoru kataloga

Mladen Kefelja

Mladen Kefelja rođen je 1949. godine u Beletincu, nedaleko od Novog Marofa. Slika na platnu, u pastelu, bavi se crtežom, modelira u glini te izrađuje skulpture u siporeksu, drvu i kamenu. Osnivač je Likovnog društva Vrbovec i Likovne kolonije Vrbovec.