Skulptura u izradi

Nina Lekić

Nina Lekić

Nina Lekić rođena je 1985. godine u Postojni, Slovenija. Nakon završene srednje škole upisuje Akademiju primijenjenih umjetnosti u Rijeci gdje pod mentorstvom redovitog profesora, akademskog kipara Mladena Mikulina, 2013. godine diplomira te stječe akademski naziv magistre primijenjene umjetnosti.

Djeluje u području likovnih i primijenjenih umjetnosti te aktivno istražuje područje kiparstva. Prilikom umjetničkog stvaranja promišlja suodnos materijala unutar forme i prostorne karakteristike skulpture suvremenim materijalom u tradicionalnom jeziku kiparskog oblikovanja. Vizualno-osjetilnu artikulaciju oblika gradi specifičnom tehnologijom obrade materijala. Sudjelovala je na nekoliko skupnih izložbi, likovnih radionica i umjetničkih projekata. Od 2017. godine asistentica je u području kiparstva na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci.