VAL

Tomislav Pavletić
1953. – 2019.

„Tomislav Pavletić gotovo hedonistički uživa u vlastitoj zanatskoj perfekciji. Začuđujuće lako pokreće čvrstu materiju, svladava tvrdoću i otpor kamena preobražavajući ga u čiste i napete stilizirane oblike. Njegova temeljna zamisao da je skulptura volumen u prostoru, rezultirala je mirnim i zatvorenim formama, tek suzdržano raščlanjenim i blago pokrenutim u stranu pa svojim nabojem posižu u prostor.

Nakon dvadeset godina upornog istraživanja mogućnosti izraza, najprije u drvu, zatim u kamenu, može se prepoznati njegova silna želja da dođe do same srži, u središte događanja. U kontekstu toga očitavamo kompozicije kojima prošupljuje volumen, prisiljava ga na oblikovanje prema unutra pa prostor koji se uvlači u samu jezgru, postaje zasebni i ravnopravni čimbenik forme. Uglačana površina i napete plohe koje se sastaju u oštre bridove, blaga uleknuća i praznine dozivaju igru svjetlosti i sjene, mame dodir.“

Branka Arh u predgovoru kataloga

Tomislav Pavletić

Tomislav Pavletić rođen je 1953. godine u Rijeci. Od 1979. godine bio je kapetan je duge plovidbe te na dugim putovanjima izrađuje skulpture u dostupnim materijalima. Od 1982. živio je i radio u Svetom Kuzmu pokraj Rijeke. Bio je osnivač i predsjednik Kulturnog društva Sv. Kuzme i Damjana i voditelj Kuzmarske kiparske radionice. Preminuo je 2019. godine ne završivši svoju skulputuru „Kontra bure” koja bi bila njegova treća skulptura darovana Forma Vivi.