VJEČNA KULA

Bruno Paladin

„Bruno Paladin osobnost je umjetnika koja od pedesetih godina dvadesetog stoljeća, svojega rođenja, stvara svoju prepoznatljivost kao nezaobilaznog artističkog unikuma rodne mu Rijeke. Njegova strast spram stvaranja ne nadilazi granice jedne likovne grane i likovnost u strogom smislu riječi, već kreće naracijom i manipulacijom u sfere vizualnih medija i sinergije s drugim i drukčijim načinima vlastita kreativna izraza. Njegova ostvarenja od trenutka kad se spoznao slikarom plijene veliki interes javnosti, kako one stručne, tako i ljubitelja i kolekcionara. Rad ili njegove opuse koje karakterizira navijek osobitost izraza, ali i konstantna znatiželja traženja novih mogućnosti, kruni enormna kvantitativno kvalitativna produkcija. Žeđ za stvaranjem i samoostvarenjem u maniri nepresušna riječkog izvora njedri gotovo tisuću predstavljanja na samostalnim i skupnim izložbama, simpozijima, radionicama, kolonijama. Tome se pridružuju njegova djela koja se nalaze u prestižnim muzejima, galerijama i privatnim zbirkama svijeta. Prepoznala su ga mnoga udruženja likovnih stvaralaca kao iznimnog, a mi ga prepoznajemo kao identitetni umjetnički sukus Grada Rijeke i regije.”

Theodor de Canziani

Bruno Paladin

Bruno Paladin rođen je u Rijeci 1951. godine. Kao slikar, grafičar, ilustrator i scenograf djeluje od 1976. godine. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Rijeci i Zagrebu. Djeluje kao samostalni umjetnik. Priredio je više od 50 samostalnih te sudjeluje na više od 350 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, što mu je osiguralo mjesto u likovnim enciklopedijama novijih izdanja. Djela mu se nalaze u brojnim zbirkama hrvatskih i svjetskih galerija i muzeja suvremene umjetnosti. U Svetome Kuzmu se okušao i kao kipar…