VRATA

Tomica Grubiša

„Biti rođen pokraj mora zasigurno je jedna od najvećih privilegija koju čovjek rođenjem može dobiti na dar. Jer gdje god se nalazio, „čovjek s mora“ more nosi sa sobom. Kao i život, plavetni beskraj postaje neodvojiva cjelina koja pulsira u grudima i mislima ljudi s mora, određujući tako njihove životne putove koji ih uvijek, prije ili kasnije, ponovno odvedu njihovom ishodištu – moru. I dok mu se neki vrate s kormilom u ruci, drugi pak s mrežom, Tomica mu se vratio s dlijetom…

… Ako je proces umjetničkog stvaranja uvijek put prema sebi, onda se Tomica svojim skulpturama posvećenim moru sebi vraća dvostrukim putom, tražeći na taj način svoj umjetnički, ali i životni logos. Istinu koja iskupljuje. I ponovno nas rađa. Po mogućnosti pokraj mora…“

Barbara Čalušić u predgovoru kataloga

Tomica Grubiša

Akademski kipar Tomica Grubiša rođen je u Rijeci 1979. godine. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, Odjel kiparstva, u klasi profesora Stipe Sikirice.