ZAGRLJAJ

Željko Kranjčević Winter

„… Kranjčević uzima uporabne oblike (kalupi za cipele), ne intervenira na njima, analizira mogućnosti i postavlja ih u nove odnose tako da konceptualni pristup od kojega polazi u svojim prostornim i urbanim interven-cijama nosi snažne naznake sociološkog, društvenog i ideološkog, s naglašenom kritičkom distancom. Polazište je pravo na trag u vlastitoj kulturi, znanosti, politici. Stoga u svojim projektima Kranjčević fokusira predmet, postavlja ga u novi odnos, prenosi težište rada na izvanlikovnu ravan, na kojoj se njegov opredmećeni iskaz može pravilno iščitati.

Tragovima civilizacije pridružuje se projekt spašavanja Kršinićeva skulpture, spomenik Nikoli Tesli, „ranjen“ u Domovinskom ratu u Gospiću… Naspram destrukcije, Kranjčević nam nudi ljubav kao promotor humanog odnosa kojim ćemo graditi svijet u kojem važno mjesto pripada umjetnosti kojoj je ponovno u središtu pozornosti čistoća i i autentičnost plastičnog mišljenja (kiparstvo), što nosi značenje etičnog stava autora, odnosno nastojanje da joj se osigura samosvojnost i dignitet. S tih polazišta Kranjčević nenametljivo i autoritativno oblikuje svoj kiparski model…“

Ljubica Dujmović u predgovoru kataloga

Željko Kranjčević Winter

Željko Kranjčević Winter rođen je u Rijeci 1960. godine. Diplomirao je na Pedagoškom fakultetu – Odjel likovne umjetnosti u klasi profesora Josipa Butkovića. Nakon perioda bavljenja slikarstvom intenzivnije se posvećuje skulpturi. Živi i radi u Rijeci.